Wat te doen bij (seksueel) misbruik

Laat één ding duidelijk zijn. Seksuele intimidatie en seksueel misbruik zijn onacceptabel en zeker in tantra (behandelingen en workshops)! Alle slachtoffers van misbruik dienen op de juiste en meest adequate wijze te worden geholpen. Daders verdienen straf, maar wel nadat het ten laste gelegde is bewezen en na veroordeling door een rechter of bevoegd klachtenorgaan.

Soms kun je schaamte of verlegenheid voelen als je misbruikt bent en kun jij je schuldig voelen over het feit dat “je het hebt laten gebeuren”. Maar dit neemt niet weg dat je slachtoffer bent en recht hebt op de juiste hulp en steun!

Op dit moment kun je je als slachtoffer wenden tot:
https://www.centrumseksueelgeweld.nl/
https://www.verbreekdestilte.nl/
http://www.nederlandheelt.nl/h9-instanties
https://meldpuntbg.nl/
https://meldpunt-tantra-misbruik.nl/

De eerste twee centra (opgezet en gefinancierd door de Nederlandse overheid) hebben geschoolde professionals en goed getrainde vrijwilligers in dienst die slachtoffers op de juiste wijze, met onafhankelijk advies naar de juiste hulpverleningskanalen kunnen verwijzen. Doe wel zo snel mogelijk, liefst direct, aangifte.

Bij 'Nederland Heelt' kan goede begeleiding en nazorg gevonden worden.

De laatste twee zijn initiatieven om inzicht te krijgen in de omvang van het (seksueel) misbruik, registreren alleen en richten zich op het voorkomen ervan. Verder bieden ze geen daadwerkelijke hulp.

Aanrandingen en verkrachtingen zijn bij wet strafbaar en dienen vervolgd te worden! Doe daarom ook aangifte, of melding van seksueel misbruik, aanranding of verkrachting bij de Politie in jouw woonplaats (afdeling zeden zaken). Het is belangrijk, ook al zijn er geen getuigen, om toch aangifte te doen, zodat de politie bij meerdere aangiftes tegen een lichaamswerker kan ingrijpen en het OM inschakelen om de zaak verder te onderzoeken. Als je het lastig of eng vindt om aangifte te doen neem dan een vertrouwd iemand mee.

Tantra beroepsvereniging

Binnenkort (begin 2018) komt er een Tantra beroepsvereniging met daaraan verbonden een klachtorgaan voor klachten over seksueel- of ander misbruik. Ook daar kun je dan je klacht indienen tegen een tantra werker. Deze zal behandeld worden door een klachtencommissie bestaande uit ervaren en onafhankelijke professionals die bekend zijn met tantra, ethiek en wetgeving.  

Wat kan je beter niet doen …

Je misbruik verhaal laten gebruiken door diverse sensatie beluste media en anderen die wellicht dubbele agenda’s hebben. Het kan je ernstig hertraumatiseren en het biedt je geen of nauwelijks de juiste hulp en steun. Mogelijkerwijs hindert het ook de toekomstige proces- en rechtsgang.