Introductie Tantra

Het wordt hoog tijd om in het landschap van Tantra meer duidelijkheid te brengen. Het Tantra-pad kent vele wegen en inzichten, die uiteenlopen van uitbundige orgiën, merkwaardige uitwassen tot aan pure meditatie. Er is geen absolute manier hoe het Tantra-pad te bewandelen, een ieder volgt het pad op zijn tijd, plaats, keuze en volgorde. Maar als je intentie een blijvende spirituele innerlijke vrijheid is, zo mogelijk ontstaan in dit leven, het schitterende kernidee en de visie achter oorspronkelijke Tantra, is het belangrijk een consistente en gebalanceerde weg te bewandelen.

Nu is het vooral in het Westen zo, dat de overdracht van Tantra in de meeste gevallen geen complete en consistente set van componenten is. Er worden door de aanbieder keuzes in de overdracht gemaakt naar aanleiding van bepaalde persoonlijke interesses, dus in stukjes Tantra, soms aangevuld met eigen uitvindingen. Dat komt omdat Tantra zo veelomvattend is. Het vergt tientallen jarenlange studie (met je hele hart en niet met het hoofd), begaan zijn en beoefening voordat je er een beetje in thuis bent. Daarom is het bijna onmogelijk om de complete set tantra over te dragen vanuit één opleiding, meester of instituut. Het gevolg is dat wat bij Tantra oorspronkelijk een samenhangend geheel was, gefragmenteerd is geworden. Het resultaat daarvan is dat zijn werking is verminderd of zelfs teniet gedaan.

Oorspronkelijke Tantra

Wat uit de oorspronkelijke (Sanskriet) esoterische geschriften en meesters begrepen kan worden, is dat de kern van Tantra gaat over een holistische benadering om vanuit liefde innerlijke spirituele vrijheid, of zo je wil ‘verlichting’ te laten ontstaan. Los van alle materie, ideeën, seks, concepten, geld, macht, willetjes en verlangens, weg uit die benauwende gevangenis en controle door het systeem. Dat houdt ook in: het niet identificeren met het denken, de mind, het ego, het lichaam, de emoties en sensaties. Ook het idee over dood is geen issue, want wat gaat er in wezen dood? Belangrijk daarbij is dat je je één voelt met het Goddelijke, het samenvloeien van de binnen- en buitenwereld. Dat betekent niet dat je alles hoeft te verzaken, alle materie weg hoeft te doen; geniet er met volle teugen van, maar wees er niet van afhankelijk om gelukkig, liefdevol en innerlijk vrij te zijn.

Moderne Westerse Neo-Tantra

Het woord ‘Tantra’ heeft in de Westerse wereld bijna zijn oorspronkelijke betekenis verloren. Wanneer je intentie is het laten ontstaan van innerlijke spirituele vrijheid, is het zoeken naar Tantra in combinatie met massage, dating, seks- en partnerwerk géén optie. Heb je één of meerdere spirituele centra of meesters gevonden, dan is de beste vraag “Welke tantrische traditie of lijn wordt gevolgd?”. Wanneer er een duidelijk antwoord komt, heeft de leraar of instelling hoogstwaarschijnlijk een goede Tantra achtergrond.

Het voorgaande wil niet zeggen dat de Moderne Westerse Neo-Tantra slecht of nutteloos is. Deze manier van overdracht kan de levenskwaliteit van sommige mensen zeker verhogen. Je kunt deze nieuwetijdsvormen, inclusief allerlei therapieën, zien als mogelijk voorwerk naar oorspronkelijke Tantra.

Waakzaamheid is echter geboden bij het lezen van Tantra-boeken die door westerse schrijvers zijn geschreven. De kern van oorspronkelijke Tantra is over het algemeen niet voldoende bestudeerd, ervaren en doorleefd. Er wordt vaak over dingen geschreven waar men persoonlijk in geïnteresseerd is. Daar worden dan ook nog diverse zelf uitgevonden ingrediënten aan toegevoegd die vaak niets met Tantra te maken hebben. Wat overblijft, is een verminkte vorm van Tantra die geen soelaas gaat bieden.

Goede Tantra literatuur:

- Tantra Illuminated (Nondual Saiva Tantra) - Hareesh Christopher D Wallis;
- Tantra: Deel 1 Leven in Vrijheid en Deel 2 Leven in Heelheid (zonder religie) - Osho;
- Sri Vijnana Bhairava Tantra - the Ascent (Hindu) - Swami Satyasangananda Saraswati;
- Tantra: Het Allerhoogste Inzicht (Buddhist) - Osho;
- Systematic Course Ancient Tantric Techniques Yoga & Kriya (Hindu) - Swami Satyananda Saraswati;
- from Sex to Superconsciousness (zonder religie) - Osho;
- Tantra Darshan (Hindu) - Swami Niranjanananda Saraswati;
- het Boek der Geheimen - Vigyana Bhairava Tantra (Hindu) - Osho;
- Jewel in the Lotus, Tantric Path to Higher Consciousness (Hindu) - Sunyata Saraswati & Bodhi Avinasha.

 

 

 

Studie, Ervaring, Meester en Eenheidsbesef

Om Tantra een beetje te overzien is enige studie noodzakelijk. Lees een aantal boeken, het liefst in eerste instantie over oorspronkelijke Tantra. Ten tweede is het belangrijk om te oefenen om ervaring op te doen, te beginnen bij het begin en niet bij het eind. Ten derde is, om bepaalde stukken van Tantra te doorgronden,  begeleiding noodzakelijk van een Meester. Als laatste is bij de meeste oorspronkelijke richtingen van Tantra het Eenheidsbesef of -gevoel (Advaita Vedanta) een vast geïntegreerd onderdeel. Bij dit alles moet een sterke betrokkenheid en pure motivatie aanwezig zijn om de Tantra-richting naar innerlijke spirituele vrijheid, prioriteit nummer één te laten zijn.

Samenhangende set Componenten

Wanneer naar de componenten bij Tantra wordt gekeken, vinden we grote overeenkomsten bij de verschillende oorspronkelijke Tantra-richtingen. Sadhana, beoefening van een uitgebalanceerde complete set samenhangende componenten is vaak hetzelfde, alleen de uitvoering en benaming kan verschillen. Het gaat daarbij altijd om:

Hoofd Componenten

1.  Studie (Weet waar Tantra over gaat)                  
2.  Ervaring (totdat Tantra totaal met je wezen is geïntegreerd)
3.  Meester (uitleg van niet te begrijpen of geheime delen Tantra)  
4.  Advaita Vedanta (één zijn met het Bestaan - Goddelijke)

Hoofd Ingrediënten

1.  Pure motivatie - Zuivere intentie 
2.  Meditatief zijn
3.  Oefeningen (zie hieronder) 
4.  Juiste support van de omgeving
5.  Correcte leerling-leraar (meester) verhouding
6.  Zuivere initiatie (voor toegang geheime rituelen)
7.  Eenheidsgevoel met het Bestaan
8.  Diep Zelf-inzicht in je goddelijke natuur (wordt het)

Ingrediënt (punt 3) bestaat uit oefeningen, zoals:

1.  Asana’s (lichaamshoudingen) 
2.  Dhyana (meditaties)
3.  Pranayam (tantrisch ademen) 
4.  Mudra's (handgebaren en seals)
5.  Mantra's (chanten) 
6.  Yantra's (visualisaties)
7.  Bandha’s (energie sloten en transformaties) 
8.  Kriyā’s (tantrische rituelen)
9.  Tantra Maithuna (tantrisch heilig ritueel) 
10.Tantra Yoga (Tantra transformatie)

Iedere oefening kent vele, soms honderden, verschillende uitvoeringen die weer afhankelijk kunnen zijn van een bepaalde tantrische richting. Wanneer één van de genoemde items ontbreekt, is de set niet meer compleet en niet meer in balans. Het is dan geen samenhangend, werkzaam geheel meer.

Keuze Tantra richting

Verder is het kiezen van een centrum, meester of Tantrika via sociale media op het internet niet de allerbeste manier. Er gaat teveel misinformatie rond. Gebruik je gezonde verstand en schrijf voor jezelf in een paar trefwoorden op wat je zoekt. Wat is je motivatie, je intentie om met Tantra bezig te willen zijn. Selecteer dan, eventueel via internet, een paar centra of meesters. Daarna is het het beste om het energieveld van de Tantrika of het spiritueel centrum persoonlijk te ervaren en in te voelen.

Een veel voorkomende valkuil is om teveel verschillende Tantra richtingen tegelijkertijd te volgen. Daardoor kan je verward raken en ontstaat er geen echte verdieping. Blijf minstens een half jaar of liefst een aantal jaren met volledige toewijding bij eenzelfde richting. Neem dan een pauze van enkele maanden en voel in waar de energie (het Bestaan of Goddelijke) je verder heen leidt. Tantra is uiteindelijk een spiritueel groeipad, volg daarbij nooit je hoofd, maar je hart.

Tantra is een levenshouding om vanuit liefde, acceptatie en overgave in het leven te staan, vrij te zijn, zonder angst, niet bang zijn om iets te verliezen. Dat betekent een totale omschakeling van de mind-set, het is een volledige interne cultuuromschakeling en ontsluiting van het totale menselijk potentieel. Dat gaat niet zomaar één, twee, drie. Het is een zorgvuldig en langdurig proces en kost heel veel zelfwerkzaamheid, inzet en de juiste motivatie

.

Wens je heel veel succes op het bevrijdende pad van Tantra . . .